Klopna japonského hoblíku Kanna - příprava k práci a použití

uragane_plane_wedge_regals_920x450px

V tomto článku si povíme o tom, co je to klopna a ukážeme si, jak ji připravit a správně usadit do japonského hoblíku. Zpočátku se zdá, že jde o náročný úkon, praxe vám ale odhalí, že to pak zvládnete během chvíle. Osobně nastavím hoblík do 5 minut, pokud jsou želízka správně vybroušená. Pro přípravu klopny a hoblíku budete potřebovat kvalitní japonský hoblík s klopnou, brusné kameny o zrnitosti 1000 a 8000, gumový držák na brusné kameny a dřevěnou paličku.

kanna_japanese_plane_symbol

Klopnu je možné jednoduše popsat jako pomocné želízko, které těsně za ostřím láme odříznutou hoblinu směrem vzhůru. Proto se jí také říká lamač třísek, nebo anglicky chip breaker. Její hlavní výhodou je, že pokud je správně připravená k použití a nastavená, umožňuje nám hoblovat i proti letům dřeva, například tam, kde má dřevo výrazně vlnitou kresbu a směr vláken se náhle střídá. Nejjednodušším a zcela typickým příkladem jsou suky a jejich bezprostřední okolí. V okolí suku vybíhají vlákna dřeva na povrch a v určitém směru těsně za sukem budeme vždy hoblovat proti letům. Pokud hoblík není vybaven klopnou, čepel v takovém případě zajede mezi vlákna, která se pak ulomí někde pod povrchem. Tak vznikají místa, která označujeme jako vytrhaná. V nejhorším případě se opravdu vylomí část povrchu a vznikne ostře ohraničená prohlubeň s viditelně vytrženými vlákny na zadním okraji. V méně závažných případech jsou postižená místa jen matná a na pohmat hrubá ve srovnání s typicky hedvábně lesklým a hladkým povrchem čistě ohoblovaného dřeva. 

.
.
.

Kompletní nabídka japonských hoblíků


Uragane a její kvalita

Klopna japonských hoblíků se japonským termínem označuje jako uragane nebo osae. Její kvalita je často jedním z ukazatelů toho, jaký byl požadavek na výslednou celkovou kvalitu hoblíku. Standardně je klopna učednická práce, protože i klopny japonských hoblíků jsou vyrobeny svařením tenkého plátku vysoce kvalitní kalené oceli a měkkého těla z kujného železa v ohni, které jak si vysvětlíme níže, umožňuje perfektní dopasování klopny a čepele. U nejkvalitnějších hoblíků ale mistr kovář uková k čepeli i klopnu, která bývá označena shodnou značkou případně dalšími symboly. Takové hoblíky nebo i volně prodejné čepele bez těla bývají označeny jako Tomo-ura nebo Tomo-osae. Hoblíky střední cenové kategorie mívají nejčastěji kvalitní čepel a kvalitní, ale neoznačenou klopnu.

uragane_plane_wedge_regals_920x450px_006světlá ocel na hraně ostří je kovářsky svařena s tmavou měkkou ocelí těla želízka


Jak vlastně klopna funguje?

Pokud splníme všechny předpoklady její funkčnosti, klopna třísku odříznutou ostřím těsně za ním výrazně ohne. Tím se zatím neodříznutá vlákna dřeva před ostřím přihnou do pozice, která umožní jejich odříznutí i pokud by v přirozené pozici směřovala konci proti ostří a to by mělo tendenci mezi ně zajíždět.

Jak tedy zařídit, aby klopna správně fungovala? Začneme tím, že stejně jako u hlavního želízka hoblíku srovnáme a vyleštíme spodní plochu ostří klopny. Správně srovnaná klopna by měla těsně za ostřím želízka (udává se, že optimální vzdálenost hrany klopny od ostří je asi na sílu lidského vlasu, která se pohybuje okolo 40 µm) doléhat tak, že když obě čepele s klopnou v pracovní pozici nastavíme proti zdroji světla a jemně je přidržíme prsty v dotyku, světlo by nemělo procházet mezi čepelemi. Vzhledem k tomu, že klopna japonských hoblíků není k želízku nijak uchycena a v těle hoblíku vlastně na želízku jen leží, shora mírně přitlačována kovovým čepem, musíme zajistit dokonalou stabilitu klopny na želízku. Zadní růžky klopny by se měly pevně dotýkat želízka tak, aby spodní strany ostří želízka i klopny byly v dokonalém kontaktu. I sebemenší nestabilitu odhalíme poklepáním na klopnu. Pokud se ozývá klapání nebo zvonivý zvuk, jeden z rohů se o želízko neopírá a budeme ho muset upravit. Nejdřív je ale potřeba vyzkoušet, jak pevně sedí klopna v hoblíku, pokud je želízko v pracovní pozici. Želízko tedy zasuneme do těla hoblíku a dřevěnou paličkou nastavíme požadovaný úběr. Pak vložíme klopnu (s oběma želízky manipulujeme vždy zvlášť) a prsty se ji pokusíme zasunout co nejblíž k ostří želízka. Ideální je, pokud se klopna bez použití paličky dostane asi 3-4 mm za hranu ostří. Pokud sjíždí volně níž, budeme muset růžky s pomocí kladiva a kovadliny ohnout směrem dolů, aby se tlak čepu shora na klopnu zvýšil. Pokud klopna zůstává příliš vysoko, klepeme do růžků shora, aby se jejich úhel snížil a klopna nebyla pod čepem zaklíněna příliš těsně. Vzhledem k pozici čepu v zadní třetině klopny může příliš velký tlak ohýbat ostří klopny vzhůru. Tím by se i u vzorně srovnané klopny mohla vytvářet mezera, do které by mohly zajíždět hobliny. Nakonec upravíme ještě horní nábrus klopny. Hrana, která tvoří ostří klopny by měla být rovná. Pokud je nutné ji srovnat, postavíme ji na ostří a srovnáme například na diamantové desce. Pak vytvoříme sekundární nábrus pod úhlem cca 60-70°. Ten vybrousíme na kameni hrubosti 1000 a v ideálním případě i vyleštíme na kameni zrnitosti 8000. Pak ještě přeleštíme spodní část klopny, abychom odstranili otřepy po tvorbě sekundárního nábrusu. Tím je klopna připravená k použití.

uragane_plane_wedge_regals_920x450px_002růžky na spodní straně klopny musí přesně doléhat na želízko hoblíku

uragane_plane_wedge_regals_920x450px_005optimální vzdálenost od ostří je na sílu lidského vlasu

Kompletní nabídka japonských hoblíků


Jak klopnu správně nastavit?

I pokud je klopna správně srovnaná, naostřená a vyleštěná, nebude fungovat, pokud bude příliš daleko od ostří. Klopna by měla jít volně zasunout asi 3-4 mm za hranu ostří želízka. Pak už klopnu doklepeme a vyrovnáme dřevěnou paličkou nebo v nouzi například spodní hranou rukojeti kladiva.

Poslední krok, na který nesmíme zapomenout, je údržba. Vždycky, po několika ostřeních želízka, se vyplatí zkontrolovat, jestli klopna stále doléhá k želízku a jestli na něm stabilně leží. Vyhneme se tak momentům, kdy opomíjená údržba povede k pracnému řešení větších nedostatků. Je třeba myslet na to, že dřevěné tělo i želízka hoblíku a jejich vzájemné vztahy se používáním a údržbou pomalu mění a pro dlouhodobou funkčnost je třeba čas od času provést nezbytné kroky, které hoblík vrátí do optimálního stavu.

uragane_plane_wedge_regals_920x450px_003špatně – klopna nedoléhá –⁠ je vidět světlo mezi klopnou a želízkem

uragane_plane_wedge_regals_920x450px_004správně usazená klopna na želízku –⁠ ostří se dotýká v celé délce


Jaký to má smysl?

Možná přemýšlíte o tom, že správné používání klopny a její průběžné udržování ve funkčním stavu není nic jednoduchého. Zpočátku je to jistě pravda. Jakmile ale práci s klopnou pochopíme a zvládneme, umožňuje hoblovat čistě i v situacích, kdy by to bez ní bylo velice obtížné až nemožné.  Pro každého, kdo chce s hoblíky umět obstojně pracovat, znamená zvládnutí klopny velký přínos.

uragane_plane_wedge_regals_920x450px_007hotovo, nastaveno, jde se hoblovat

.
.
.

Kompletní nabídka japonských hoblíků


Další články o japonském nářadí

Klopna japonského hoblíku - příprava k práci a použití

Příprava čepele japonského hoblíku k použití

Japonský hoblík Kanna - 5 chyb, kterým se vyhnout

Ura aneb proč mají japonské nástroje na zadní straně prohlubeň?


 

Článek pro vás připravil tým
regals_cz_logo
specialista na unikátní nářadí nejen z Japonska